Nieuws


Europese Unie is pleitbezorger van modern spoorwegnetwerk

België
Vrijdag, 23 september '22 via Railtech

Politiek
294
Webmaster

De commissaris voor vervoer van de Europese Unie, Adina Vălean, sprak de spoorwegindustrie, treinexploitanten en lidstaten toe tijdens haar druk beluisterde toespraak tijdens de openingsceremonie van InnoTrans.

Als lid van de Europese Commissie zei Vălean onder andere dat de EU via de Europese gemeenschappelijke onderneming voor het spoor samenwerkt met de industrie om de technologie te ontwikkelen en snel in te zetten die nodig is voor een modern spoorwegnetwerk.

Deze technologie omvatte geïntegreerd verkeersbeheer, signalering met hoge capaciteit, automatische treinbediening en nieuwe, efficiënte oplossingen voor lijnen met weinig verkeer. In een reactie hierop zei ze dat ze uitkijkt naar de resultaten van de eerste oproep tot het indienen van voorstellen daartoe.

Partners zijn noodzakelijk

Maar ze riep ook op tot meer ambitie en tot een zoektocht naar partners. Commissaris Valean: “Als ik om me heen kijk, zie ik veel veelbelovende technologieën en heel wat vooruitgang, maar ik weet dat deze verbeteringen niet automatisch hun weg zullen vinden naar de spoorsector in het algemeen en naar treinen in het bijzonder. We hebben partners nodig en we hebben ambitie nodig. Dus laat me nogmaals vragen aan de lidstaten: bent u klaar voor een ambitieuze wetgeving, ook op technologisch vlak, en voor meer concurrentie op het spoor?

“Bent u klaar om de transportinvesteringen vaker te richten op het spoor? En aan de spoortoeleveringsindustrie richt ik de volgende vraag: gaat u investeren in meer capaciteit en inspelen op de vraag? Bent u klaar om gestandaardiseerde, opwaardeerbare en meer betaalbare spoorweguitrusting aan te bieden? En tot slot, spoorwegmaatschappijen: bent u klaar om uw dienstverlening te verbeteren door middel van innovatie?

Op zoek naar een tweede gouden eeuw voor het spoor

De conclusie van de toespraak van Adina Vălean kan als volgt samengevat worden: “De Commissie kan niet alleen een tweede gouden eeuw voor het spoor creëren, maar wij zijn uw partners op de weg naar het uitbouwen van een zo gunstig mogelijke omgeving.”

Haar boodschap aan de lidstaten en de industrie was dan ook duidelijk: de EU kan ze wel naar water leiden, maar ze niet laten drinken

Reacties