Medische voorwaarden


Algemeen

Ademhalingsstelsel
Een ernstige ziekte van de ademhaling of vooral een belangrijke beperking van de ademfunctie kan leiden tot een ongeschiktheid. Ernstige (huidige) astmacrisissen laten meestal geen geschiktheid toe.

Hart- en bloedvatenstelsel
Ernstige aandoeningen (infarcten, ritmestoornissen, trombose,.) zullen vaak uitsluiting betekenen. Een hoge bloeddruk daarentegen die goed behandeld is en onder controle blijkt is meestal geen probleem voor aanwerving. Het gebruik van bepaalde medicamenten of het volgen van bepaalde behandelingen mogelijks wel.

Zenuwstelsel
Enstige aandoeningen zoals epilepsie (vallende ziekte), de meeste hersenoperaties, multiple sclerose, AML,. of ziekten die gepaard gaan met ernstige duizeligheid, zullen meestal altijd leiden tot een ongeschiktheid. Het bewustzijn moet ten alle tijde helder zijn.

Bewegingsstelsel (beenderen, spieren, gewrichten,..)
Doorgaans wordt een voldoende beweeglijkheid en spierkracht vereist, afhankelijk van de functie. Een prothese van een lidmaat of een gewricht kan dus een geschiktheid verhinderen. Ernstige rugafwijkingen, spieraandoeningen, zware artrose, reuma kunnen belemmering vormen voor bepaalde functies.

Stofwisseling
Vooral diabetes (suikerziekte), schildklierstoornissen, vormen hier een hinderpaal voor geschiktheid. Diabetes behandeld met insuline is voor een functie met spoorveiligheid uitgesloten! In ieder geval moeten bewijzen geleverd worden van voldoende stabilisatie van en controle op de aandoening. Een ernstige insufficiëntie (zeer slechte functie) van lever en nier (b.v. levercirrhose, nierinsufficiëntie) laat geen uitoefening van een spoorfunctie toe. Hemodialyse (kunstnier) is uitgesloten.

Geestelijke aandoeningen
Het vertonen van een psychose (geestesziekte) is uitgesloten.

Slaapstoornissen
Ernstige slaapstoornissen zoals slaapapnee, narcolepsie,. zullen een ongeschiktheid betekenen. Een goede slaaprecuperatie is zeer belangrijk.

Operaties, zware ziekten in de voorgeschiedenis
Alles hangt af van de huidige toestand.

Transplantaties, medische implantaten
Zelfde procedure. Bepaalde elektronische implantaten stroken echter sowieso niet met de uitoefening van heel wat spoorfuncties (cochleaire implanten wegens doofheid, pacemakers,.)

Medicatiegebruik
Dit wordt steeds nagevraagd. Pas vooral op met slaap- en kalmeermiddelen, psychische geneesmiddelen allerhande.

Misbruik van medicamenten (verslaving)
Om veiligheidsredenen, zowel van persoonlijke aard als voor de veiligheid van het transport wordt hier streng op toegezien.

Alcohol
Overmatig en/of ongecontroleerd gebruik van alcoholische dranken kan om diezelfde reden niet worden getolereerd.

Drugs
Geen enkel gebruik, ook niet occasioneel, kan worden getolereerd.

Deze lijst is niet limitatief.
Specifieke vereisten

Voldoende gezichtsvermogen van ver aan beide ogen, dit met of zonder correctie (bril, lenzen). Voor correctieglazen mag de correctiefactor niet al te groot zijn (maximaal aantal dioptrieën). Ook het gezichtsvermogen van dichtbij moet aan een minimum voldoen.

Kleurenzicht: perfect normaal

Gehoor: hier zijn vrij strikte minimumvereisten. Ziekten als cholesteatoom, otosclerose of ernstige lawaaidoofheid alsook het dragen van een gehoorprothese zijn uitgesloten.

Stofwisseling: gebruik van insuline is niet toegelaten in deze functie. Op de behandeling met orale middelen staan beperkingen.

Minimumgestalte: minimum 1,60 m.

Psychologisch

De psychotechnische proeven bestaan uit een gedeelte: persoonlijkheid, algemeen intellectueel niveau, snelheid en nauwkeurigheid waarnemen, oriëntatievermogen, ruimtelijk inzicht, geheugen, herkennen en controleren van een instrument.

Als voorbereiding op de psychologische testen kan u onderstaande test gebruiken als voorbeeld, gebruik als gebruikersnaam en wachtwoord 'cps.demon'.