Extra's


Extra's

Reeksvoorbeeld van een treinbestuurder
De meeste treinbestuurders zitten in een reeks.
Een reeks is een planning die door het jaar doorlopen zal worden, op deze manier kan de bestuurder zich schikken naar de uren volgens dit rooster.
Download een voorbeeld reeks.

Dienstfiche van een treinbestuurder
Op elke werkdag, bij aanvang van de dienst, ontvangt de bestuurder een dienstfiche. Hierop staan de taken die hij die dag moet volbrengen.
Download een voorbeeld dienstfiche.

Technische geschiktheidsproef voor treinbestuurders
Brochure voor het opfrissen of aanscherpen van jouw technische kennis.
Download de brochure.

Basisprincipes van de seininrichting
Brochure over het basisprinciepe van de belgische seininrichting.
Download de brochure.

Basisprincipes van de rem
Brochure over het basisprinciepe van de werking van de rem op treinen.
Download de brochure.