Nieuws


Moet er een Europese maximumtemperatuur komen voor werk aan het spoor?

België
Donderdag, 04 augustus '22 via Railtech

Andere
415
Webmaster

Europese vakbonden hebben in juli bij de Europese Commissie gepleit om een maximumtemperatuur in te stellen, waarbij mensen veilig buiten kunnen werken. Op en aan het spoor wordt gedurende het hele jaar gewerkt, van geplande werkzaamheden tot het oplossen van defecten. Zo ook tijdens de extreme hitte op dinsdag 19 juli, toen de warmte zorgde voor storingen. Moet er voor werk aan het spoor ook een maximum- en minimumtemperatuur ingesteld worden? De Nederlandse zusterpublicatie SpoorPro maakte een rondgang.

Afgelopen maand stierven er drie arbeiders in Spanje, toen de temperaturen in Madrid opliepen tot wel 40 graden. De internationale vakbonden trekken daarom één lijn en willen dat er iets gedaan wordt aan de hittemaatregelen voor mensen die werken in de buitenlucht, laat woordvoerder Hans Walthie van het Nederlandse FNV weten. “Er bestaan al wat vuistregels tijdens hitte: ‘let op, gebruik je gezonde verstand’. Er zit beweging in om hier iets mee te doen in Europa.” Hoe deze maatregelen er uit moeten gaan zien, is nog onderwerp van discussie. “Op een dak is de hitte anders dan bij buitenberoepen die ook nog in de schaduw kunnen werken.”

Warmtecategorieën

Bij VolkerRail wordt de werktijd van buitenwerknemers bepaald door middel van een concreet schema. Zo begint categorie geel, de eerste warmtecategorie, bij een temperatuur van 30 graden bij lage inspanning en bij 20 graden bij hoge inspanning. De tweede categorie, oranje, wordt gebruikt bij buitentemperaturen tussen 36 graden bij lage inspanning en 26 graden bij hoge inspanning. Code rood komt voor vanaf 40 graden, ongeacht inspanning. Bij die laatste categorie gelden strenge maatregelen, zoals hartslagmetingen en temperatuurmetingen. Ook moeten werknemers vanaf de oranje hittecategorie voorkomen om alleen te werken.

Bij zeer hoge inspanning, zoals zwaar spitten, verslepen van zware lasten of klimmen, geldt categorie oranje vanaf 20 graden en wordt het maximaal aantal werkminuten sterk verlaagd.

Het aantal minuten dat mag worden gewerkt hangt dus af van inspanningsklasse en temperatuur, maar ook van de kleding die wordt gedragen en de gezondheid van de werknemer. Ter plaatse worden afspraken gemaakt met de projectleiders in het geval van hoge temperaturen. Maar zodra de kerntemperatuur van de werknemer met een enkele graad stijgt, is rust verplicht, volgens de aannemer.

‘Wettelijke temperatuursnorm niet passend’

Aannemer Strukton vindt een wettelijke temperatuursnorm niet passend. Het bedrijf laat weten dat een gezonde en veilige werkomgeving voor hun medewerkers belangrijk is in alle omstandigheden. “Als het warm is, betekent dit dat het werk hier waar mogelijk op moet worden aangepast. Dat wil zeggen dat collega’s die overdag gepland zijn, zo vroeg mogelijk beginnen, langer pauzes nemen, de schaduw opzoeken als dat kan”, zegt woordvoerster Irene van Dam. “Soms zal werk ook worden uitgesteld. Wij zorgen voor goede drinkwatervoorzieningen, verstrekken beschermende werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen zoals zonnebrand, nekflappen en antitekenspray.”

Van Dam laat ook weten dat buitenwerknemers zelf goed moeten beoordelen wanneer het verantwoord is om te werken. Bij allerlei extreme weersomstandigheden, zoals hitte, kou of storm, wordt hen opgeroepen goed op te letten op zichzelf en hun collega’s. “Met hun vakmanschap kunnen zij zelf het beste bepalen tot wanneer het verantwoord is te werken, waarbij altijd geldt dat zij het werk kunnen stoppen als het niet verantwoord. In deze cultuur past geen hitteplan dat uitgaat van een bepaalde temperatuur en zou wat ons betreft een wet ook niet passen.”

Ook wijst de aannemer op de grote verschillen tussen temperatuur en gevoelswarmte, de invloed van de lokale omstandigheden, de windsterkte en vochtigheidsgraad. “Dat neemt niet weg dat wij vinden dat bij bepaalde weersomstandigheden een grens getrokken moet worden. Zo vinden wij het onverantwoord om te werken bij onweer en bij bepaalde stormomstandigheden.” Tijdens de storm Eunice heeft de branche bijvoorbeeld een grens getrokken en afgestemd vanaf welk tijdstip het op welke locatie verantwoord was om met het herstel windschade aan de slag zouden gaan.

Reacties