Nieuws


Werken aan de spoorlijn tussen de stations van Beveren en Melsele starten deze herfst

België
Donderdag, 22 september '22 via Railtech

Infrastructuur
201
Webmaster

De directe omgeving van de spoorlijn tussen de stations van Beveren en Melsele zal de komende jaren een heuse metamorfose ondergaan.  Infrabel zal de overwegen vervangen door een volwaardig mobiliteitsalternatief.

De provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Beveren werken momenteel een missing link weg voor de fietssnelweg tussen Gent en Anwerpen.

Locatie

Alle overwegen in Melsele op de spoorlijn Gent-Antwerpen

– Gentstraat

– Appelstraat

– Spoorweglaan

– Pauwstraat

Welke werken voert Infrabel precies uit?

Infrabel zal de bestaande spoorwegoverwegen in de Gentstraat, de Appelstraat, de Beekmolenstraat en de Pauwstraat stapsgewijs vervangen door veilige en volwaardige mobiliteitsalternatieven.

Waarom worden deze werken uitgevoerd ?

Waar mogelijk vervangt Infrabel overwegen door mobiliteitsalternatieven. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met de lokale overheden.  Het vervangen van de kruisingen tussen het trein- en het wegverkeer komen niet alleen ieders veiligheid, maar ook de stiptheid van de treinen, de onderhoudsinterventies en de leefbaarheid ten goede.  Ook voor fietssnelwegen vormen kruisende wegenissen en overwegen een veiligheidsprobleem. De aanleg van de fietssnelweg in Beveren (Melsele) is dus het ideale moment om de lokale mobiliteit in een ruimer kader te herevalueren, te heroriënteren en klaar te stomen voor de toekomst.

Planning van de werken

Overweg Gentstraat

De Gentstraat is al omgevormd tot een overweg voor zachte weggebruikers. Er is geen doorgang meer voor het gemotoriseerde verkeer.

De omgevingsvergunning is verkregen voor de vervanging van deze overweg door een fietstunnel.

De werken starten in het najaar van 2022 en zullen gefinaliseerd worden in 2023.

Overweg Spoorweglaan

Er wordt een ventweg aangelegd tussen de overwegen van de Spoorweglaan en de Appelstraat.

Dit wil zeggen dat eind 2023 de overweg van de Spoorweglaan afgesloten zal worden voor het gemotoriseerde verkeer. Gemotoriseerd verkeer zal moeten rondrijden langs de overweg van de Appelstraat. De overweg zal wel open blijven voor fietsers, voetgangers en reizigers van de stopplaats Melsele.

De bouw van een tunnel voor de treinreizigers en fietsers onder de sporen aan de stopplaats Melsele is voorzien vanaf 2026.

Overweg Appelstraat en overweg Pauwstraat

In de loop van 2022 dient Infrabel de aanvraag tot omgevingsvergunning in voor de vervanging van de overweg van de Appelstraat door een brug voor gemotoriseerd verkeer en de vervanging van de overweg van de Pauwstraat door een fietstunnel.

De uitvoering van deze werken is voorzien vanaf 2025.

Reacties